Soest

"CORONA"-MAATREGELEN BIJ ACTIVITEITEN VAN GROEI & BLOEI

Wij mogen optimistisch zijn.

Maar wij moeten ook realistisch blijven. Corona is niet weg, verre van.

De basisadviezen blijven belangrijk, juist nu.

Basisregels als thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en ruimtes goed ventileren blijven van kracht. Dat geldt ook voor testen.

Het houden van ruime afstand blijft nog steeds een belangrijke basisregel in het voorkomen van besmettingen.

Wij vragen u dan ook: "GEEF ELKAAR DE RUIMTE".

Juist door ons aan de basismaatregelen te houden is het mogelijk onze activiteiten te kunnen blijven organiseren. Wij zullen te allen tijde de meest recente richtlijnen van het RIVM volgen.

Bestuur Groei & Bloei Soest en Soesterberg