Activiteiten & Actueel

Inschrijfprocedure cursussen en/of workshops

Met veel plezier organiseren wij activiteiten voor onze leden. Hiertoe hebben we een aantal spelregels opgesteld zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn en waarop ze kunnen rekenen. Dit om misverstanden te voorkomen.

Mochten deze regels wat streng overkomen, bedenk dan dat bij het organiseren van de activiteiten veel (vrijwilligers-)werk wordt verzet en dat er dikwijls vooraf al diverse afspraken en kosten gemaakt moeten worden.

Lees hieronder meer over onze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden cursussen en workshops Groei & Bloei Soest/Soesterberg.

1. Inschrijven voor een cursus of workshop bij voorkeur per e-mail bij mw. Conny de Bont: connydebont(at)xs4all.nl . Telefonisch te bereiken via 035 5411172 of 06 42607326 (bij voorkeur tussen 20.00 en 21.00uur).
Of (bij afwezigheid) bij een van de leden van de commissie cursussen en workshops, mw. Ellen Wind windgroeienbloei(at)kpnmail.nl  of  mw. Lida Wezenaar klwezenaar(at)ziggo.nl

2. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestigingsmail van plaatsing op de deelnemerslijst.

3. Vier weken voor de start van de cursus/workshop krijgen de deelnemers de bevestigingsbrief met nadere informatie en ook de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden toegestuurd.

4. De gestelde termijn voor de betaling is uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus of workshop. Bij latere aanmelding geldt dat men direct het bedrag dient over te maken aan de penningmeester. Contant betalen op de cursus is niet mogelijk!

5. Indien u zich na inschrijving onverhoopt moet afmelden vindt tot 4 weken vóór aanvang van een cursus of workshop volledige restitutie plaats. Tussen 4 en uiterlijk 2 weken geldt een restitutie van 50%. Binnen 2 weken vóór aanvang van de activiteit vindt geen restitutie plaats. U kunt zich wel laten vervangen door een ander (zie punt 8).

6. De deelnemers aan de cursussen ontvangen ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus de opdracht voor de eerste les.

7. Cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Als een cursus of workshop niet door kan gaan, krijgt u uw geld teruggestort of er wordt een nieuwe datum afgesproken, dit in gezamenlijk overleg.

8. Als u onverwacht bij een cursusles/workshop verhinderd bent, kunt u een vervanger laten deelnemen. De naam van uw vervanger dient u door te geven aan mw. Conny de Bont, connydebont(at)xs4all.nl èn de docent. 

Als vervanging voor een workshop niet lukt, kunt u contact opnemen met mw. Conny de Bont. Misschien is er een wachtlijst en kan iemand uw plek overnemen. Bij verhindering geldt geen restitutie.

Soest, 28 september 2018

Commissie cursussen en workshops Groei & Bloei Soest/Soesterberg.

Ellen Wind, Lida Wezenaar, Conny de Bont

meer
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon
21
Mar
Ze zijn er nog: pad en salamander