Soest

Mededeling van het bestuur

Mevrouw Marry Scheffer had in 2016 al aangegeven te willen terugtreden als algemeen bestuurslid/commissie PR. Marry was al statutair aftredend, maar had toegezegd door te willen gaan tot 2020.

Wij kennen haar als een zeer bevlogen bestuurslid, die zich jarenlang met vuur en elan onder meer verdienstelijk heeft gemaakt met PR-taken waaronder de ledenwerving. Zij zal verder gaan in de excursiecommissie.

Inmiddels hebben wij in de plaats van Marry een zeer geschikte kandidaat gevonden in de persoon van de heer Harry Eichholtz. Wij zijn heel blij dat Harry als algemeen bestuurslid deel wil uitmaken van ons team.

Bij de eerstvolgende ALV zullen wij hiervoor om uw instemming vragen.

Mevrouw Willy Verhage heeft onze ledenadministratie overgedragen aan de heer Wim Kok.