Soest

Er is weer een bloeiwijzer verschenen, ditmaal een decembernummer. Normaliter had u deze in augustus op de mat gekregen. Maar wat is vandaag de dag normaal? Inmiddels zijn wij toch in een tweede gedeeltelijke lockdown beland. Wij kunnen er lang over praten. Ik hoop alleen dat persoonlijk leed met betrekking tot dit virus u bespaard is gebleven.

Uw bestuur is het afgelopen jaar doorgegaan met vergaderen, merendeels via beeldbellen.

Er is gekeken naar mogelijkheden om alsnog tot uitvoering van geplande activiteiten te komen en er is gezocht naar alternatieve activiteiten om toch contact te hebben met onze leden. Helaas gooide corona wederom roet in het eten en is nagenoeg alles afgelast.

Groei & Bloei - afdeling Soest - is een gezonde en grote afdeling. Jaarlijks vindt er verloop plaats van leden. Een afname in ledental wordt doorgaans gecompenseerd door de werving van nieuwe leden. Dit jaar is er door het wegvallen van ons programma geen acquisitie geweest. Wij vragen onze leden daarom om ons te blijven steunen en wij danken u hiervoor hartelijk.

De bloeiwijzer wordt merendeels gefinancierd door onze trouwesponsors. Zonder hun financiële steun zou dit blad niet op deze wijze kunnen worden uitgebracht. In de wetenschap dat het voor ondernemers ook zware tijden zijn, danken wij hun voor het gestelde vertrouwen en steun aan onze vereniging.

Tot slot dank ik iedereen van het bestuur en de commissies voor hun onovertroffen positieve inzet indeze moeilijke tijden van het verenigingsleven.Deze woorden zijn in het bijzonder voor de redactievan de Bloeiwijzer.

Ik hoop oprecht u snel te mogen zien bij onze eerst mogelijke aankomende activiteit.

Uw voorzitter, Riël Voet