Soest

Stinzenwandeling

Stinzenwandeling onder leiding van Henny van der Wilt.

Datum: woensdag 29 maart 2023 om 14.00 uur.

De afdeling Utrecht van Groei & Bloei organiseert deze wandeling, maar iedereen mag meedoen.

Henny is sinds vele jaren in het dagelijkse leven hovenier en tuinbeheerder van de tuinen van Kasteel-museum Sypesteyn te Loosdrecht.

In de tuin van kasteel Sypesteyn komen zo’n vijfendertig soorten stinzenplanten voor. (Het woord stinzen wordt zowel met een s als met een z geschreven.)

Zij bloeien in de periode van januari tot met mei. Stinzenplanten zijn veelal bol- en knolgewassen die van oorsprong alleen voorkwamen in Oost Europa en het Middellandse zee gebied. Vanwege hun sierwaarde of geneeskrachtige werking zijn ze naar onze streken meegenomen. Zij zijn hier geplant rondom oude herenhuizen, boerenhoeven, kerkhoven,in pastorietuinen en rond de Friese stinsen of staten. Ze groeien graag rondom historische bebouwing omdat daar vaak puin in de grond zit (kalkmortel).  Het zijn veelal voorjaarsbloeiers. Ze zijn dus veelal aangeplant vanwege hun sierwaarde vervolgens verwilderd en ingeburgerd. Stinzenplanten voelen zich thuis in een milieu dat door toedoen van o.a. de mens, zoals spitten, bemesten en slootbagger verspreiden, wordt gestimuleerd.

Op dit moment bloeien veel soorten stinzenplanten, zoals Boshyacintjes. De Latijnse naam is  Scilla sibirica hetgeen zegt dat ze van nature in Siberië voorkomen. Ze zijn hemelsblauw en worden bestoven door aardhommels,die in de grond overwinteren. Op een mooie voorjaarsdag komen ze via gaatjes uit het aardoppervlak. De oppervlakte van het leienpad lijkt dan op een vergiet. De Das graaft ze soms uit om ze op te eten.  Dan komt er een gat in het vergiet. Als die (aardbijen) wakker worden, gaan ze op zoek naar stuifmeel en dat vinden ze in de voorjaarsbloemen.  Daar zorgen ze voor kruisbestuiving. Wordt een Sneeuwklok, vanwege het slechte weer, niet bestoven dan gaan zij tegen het einde van de bloei over op zelfbestuiving. Zo wordt toch elke bloem een zaaddoosje,die in de maand mei open springt. De zaden worden verspreid door de rode bosmier, vanwege het heerlijke mierenbrood. Dit is een zoet en smakelijk aanhangsel dat aan ieder zaadje hangt. Zo wordt de mier beloond voor het meeslepen van het zaadje Zo worden de aantallen krokussen en sneeuwklokken ieder jaar meer en meer, door uitzaaien dus!

Bij Sypesteyn heeft men een beheersplan om de Stinsenplanten te bevorderen.

Adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 1231 LC  Loosdrecht.

Kosten: 5,00 graag contant, of met de museumjaarkaart, dan is het gratis.

Graag aanmelden via het contactformulier, zodat we weten wie er komen. Dat staat op de site van Utrecht: https://utrecht.groei.nl/activiteiten/excursies 

Voor vragen: Reiny Reijmerink, Utrecht, tel. 06-18409697