Soest

In memoriam David Joziasse

Op 29 juli 2022 is onze voormalige secretaris David Joziasse overleden.  David is 82 jaar geworden en is afkomstig uit Koudekerke in Zeeland.   

In zijn werkzame leven heeft hij een leidende functie gehad in de weg- en waterbouw.   

Nadat hij gepensioneerd was, heeft hij zes jaren als secretaris voor onze afdeling  gewerkt. Daarin was hij heel betrokken en secuur, een fout maken was er niet bij.

Het laatste jaar begon zijn gezondheid parten te spelen. Longkanker was het tenslotte die hem deed sterven, maar daar was hij heel luchtig over, hij gaf aan dat hij een mooi en goed leven had gehad.  

Gerust kunnen wij stellen dat hij de afdeling trouw heeft gediend en zijn wij  veel dank aan hem verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Elly (die ook veel voor Groei & Bloei heeft gedaan)  veel sterkte bij dit verlies.  

Bestuur Groei & Bloei Soest en Soesterberg