Soest

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN GROEI & BLOEI SOEST(ERBERG), voorheen de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP).

ALGEMEEN

Om het verleden van de vereniging wat duidelijker te maken eerst een paar data die aanvankelijk voor heel Nederland golden.

Het is Dr. D.J. Koster, die in 1872 als hoofdredacteur van het tijdschrift “De gids in het plantenrijk”, oproept tot het houden van jaarlijkse bijeenkomsten voor plantenliefhebbers. Dat lukte en er werd besloten tot het oprichten van een vereniging die de basis werd van de KMTP. Een belangrijke doelstelling was het geven van onderwijs en na vier jaar werd een Rijkstuinbouwschool in Frederiksoord opgericht. Verder werden tentoonstellingen en andere vaktechnische zaken opgepakt zoals tuinbouwveilingen. Het is een echte organisatie van vakmensen zoals tuinbazen en hoveniers van landgoederen. De gewone consument komt er nog niet aan te pas. In 1923 wordt het predicaat “koninklijk” ontvangen (een grote eer!) en in 1925 wil men toch een groter publiek bereiken door het organiseren van “Moederdag”. Achteraf een groot commercieel succes!

In de oorlogsjaren zakt het ledental. Sierbloemen zijn van minder belang; tabaksplanten en moestuinen leveren wat op. Na de oorlog wordt ook de ‘gewone’ tuinliefhebber vaker lid omdat deze heeft ontdekt dat hier kennis is te verkrijgen.

Oprichting afdeling Soest

Ook in Soest is er sprake van bijeenkomsten, maar of dit een vereniging was is niet bekend; het archief is verloren gegaan. Wel is er de Vereniging van Bloemisten-Hoveniers “Floralia” en de Tuinbouwvereniging die in een advertentie oproepen tot oprichting van een afdeling Soest.

Bekend is dat deze club zich op 13 maart 1959 aansloot bij de KMTP en dat beschouwen wij als het begin van “Groei & Bloei Soest(erberg)”.

Soest is de 52e afdeling van de KMTP; het lidmaatschap kost zeven gulden per jaar. De eerste voorzitter was Dhr. Felix en het ledental begon met 57 stuks.

Er werd besloten om elke tweede maandag van de maand bijeen te komen, omdat er dan geen televisie is. Leuk is dat Dhr. Felix in zijn openingstoespraak aangaf te willen breken met het nare "soester kwartiertje" en dus stipt op tijd te willen beginnen.

Activiteiten

De activiteiten zijn voornamelijk cursussen, informatie-avonden en tuinkeuringen.

Over een avond over dahlia’s het volgende: Knollen moet je in april scheuren en opkuilen. Laat slechts twee scheuten aan een knol staan, breek de rest weg. Tijdens de groei steeds de zijscheuten weghalen alsmede de dieven. Succes gegarandeerd: je krijgt ruim voldoende bloemen! Een lesje dat ook nu nog geldt!

En over de tuinkeuringen: In 1961 werd dat een fiasco! Leden waren boos omdat de jury prijzen toekende aan deelnemers die zelf niets aan hun tuin deden, maar dit door vakmensen lieten uitvoeren. Mensen met geld gingen met de eer strijken; nee de gewone tuinliefhebber zou meer in aanmerking moeten komen!

En over bemesting: In 1961 wordt gezegd dat kunstmest en rioolslib prima is. Daar denken wij nu anders over.

Vanaf 1990 is er meer activiteit en wordt een groot scala aangeboden zoals bijv. floraliaplanten voor scholen. De planten werden aan schoolkinderen verstrekt, die deze in een halfjaar thuis moesten opkweken. In de herfst kwamen deze weer naar school en dan eens kijken wie de mooiste had gekweekt. Het zweet van de moeders droop er af, maar het had toch wel wat.

En verder: plantenruilbeurzen, kerststukjes maken, demonstratie-avonden, bloemschikcursussen, open tuinendagen, excursies / reizen en verkoop van stekplantjes.

Verdere groei

In 1970 heeft men 100 leden en dat loopt gestaag op.

De groeiende welvaart en de uitbreidingen van Soest speelden de afdeling in de kaart.

In de negentiger jaren wordt de naam Groei & Bloei naar voren gehaald; een goede zaak t.o.v. het toch wat oubollige KMTP.

De groei zette door tot rond het jaar 2000 toen we ruim 600 leden hadden. Het bestuur deed er weinig aan; de leden stroomden toe. Inmiddels is het ledental onder invloed van internet enz. teruggezakt naar rond 450 waarmee wij in grootte tot de "top tien" van Nederland behoren.

Er zijn thans in Nederland ongeveer 135 afdelingen met ongeveer 34.000 leden, die allemaal het prachtige magazine “Groei & Bloei” in de bus krijgen.

Na 60 jaar een mooie afdeling met een prima bestuur en enthousiaste commissieleden in een groene omgeving.

Het kan niet anders of er is toekomst voor de afdeling Soest/ Soesterberg van Groei & Bloei!

Steef Buijtenhuis  

.