Soest

Sociaal jaarverslag 2020 - 2021

                                                                             Groei & Bloei- SOEST/SOESTERBERG.

                                                                                          Sociaal Jaarverslag

                                                                Activiteitenoverzicht van de afdeling over het jaar 2020 en 2021.

ALGEMEEN

De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van de corona-pandemie met pieken en dalen. Er waren strenge maatregelen zoals lockdowns om besmetting te voorkomen, zodat er erg weinig fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden. De actieve vrijwilligers van onze afdeling hebben ook veel georganiseerde activiteiten moeten annuleren. Dat was frustrerend. Gelukkig kan er m.i.v. maart 2022 weer veel meer. Onderstaand verslag geeft weer wat er is georganiseerd en nog wel heeft kunnen plaatsvinden.

Ons ledenbestand:  In 2018 was het ledenbestand van onze afdeling licht gedaald t.o.v. 2017. Eind 2018 waren er 414 leden, en eind 2019 waren er 413 leden. In 2020 en 2021, de ‘corona-periode’, hebben we door het cancelen van activiteiten niet aan actieve ledenwerving kunnen doen. Er is wel verloop. Eind 2021 waren er 390 leden, dus in 2 jaar een daling met ruim 20 leden. In 2022 hopen we dit weer te kunnen ombuigen in een weg omhoog.

Het afdelingsbestuur kwam beide jaren 6 keer bijeen (soms online), voorheen 8. Er werd geen fysieke ledenvergadering (ALV) gehouden, deze is enkele malen uitgesteld en gecanceld, er was alleen contact via website, Bloeiwijzer en e-mail. Enkele leden van het bestuur vertegenwoordigden de afdeling in Rayon Utrecht (2 x de afgelopen 2 jaar).  

De afgelopen jaren werd met een positief saldo afgesloten. Binnen bestuur en commissies hebben zich gedurende 2020 en 2021 wijzigingen voorgedaan, zie ook de ALV-agenda. Welke mensen zich voor de diverse activiteiten hebben ingezet kunt u zien in het overzicht ‘bestuur en commissies’ (Colofon).

ACTIVITEITEN IN 2020 en 2021

Informatie-avonden

Er werden in 2020 d.t.v. corona veel minder informatieavonden gehouden dan in 2018 en 2019:

26 februari          Dahlia (infoavond/workshop) door dahliavereniging Utrecht        groot succes      `              

14 april                 (na ALV) Presentatie ‘Bomen’ door Luc Noordman                           geannuleerd.                    

In 2021 zijn d.t.v. corona geen informatieavonden georganiseerd. Dit start weer vanaf voorjaar 2022.  

Excursies 2020

De volgende korte en langere excursies werden georganiseerd:

20 februari                         Sneeuwklokjes dag Texel                                                            10 personen

29 april                                 Lentewandeling Amelisweerd                                                   geannuleerd i.v.m. corona

15 mei                                  Kwekerij de Hessenhof in Ede                                                   geannuleerd i.v.m. corona

11 juni                                  Drie tuinen Noordoostpolder                                                    geannuleerd i.v.m. corona

9-12 juli                               4-daagse Tuinenreis Engeland                                                   geannuleerd i.v.m. corona

12 augustus                      Herma’s theetuin (kwekerij Diepenveen, theetuin Olst) … personen      

I.v.m. corona geen herfst en winterexcursies; met name carpoolen bleek niet mogelijk.

Excursies 2021

7 april                                   Lentewandeling Oud Amelisweerd                                         geannuleerd i.v.m. corona

9 mei                                    Bomenfietstocht Soest (Riël en Luc Noordman)                geannuleerd i.v.m. corona

mei                                        Tuin fam. Geertsema aan Praamgracht en paleistuin                      geannuleerd

4 augustus                          Drie tuinen Noordoostpolder                                                                   groot succes

12 september                   Bomenfietstocht Soest                                                                                geannuleerd

5 november                       Kudelstaart, bollenmanden vullen                                                          14 personen

8 december                       Zandsculpturen festijn Garderen                                             geannuleerd i.v.m. corona

Er liggen veel plannen voor excursies of tuinbezoeken in 2022. Vragen/Interesse/Ideeën? Benader de excursiecommissie!

Cursussen/Workshops 2020

Cursus                 4x jan/apr           Bloemschikken voor iedereen                   Loes Amesz        14 deelnemers

* De les van 4 april is vervallen i.v.m. corona.

Workshop           4 maart                                Voorjaar (bloemstuk)                   Dinet Kloeze      16 deelnemers

* I.v.m. corona geen workshop Pasen.  

Workshop          18 juni                  Schikken met groente en fruit    Sandra Westerveld         geannuleerd     

* I.v.m. corona geen Herfst- en Kerstworkshop of Kerstdemo. Wel de online Kerstdemo van Jan van Doesburg.

Do-it-yourself: In mei beschrijving ‘Kruidenkussen’ aangereikt en in december beschrijving ‘Kerstster met balletjes en groen’ aangereikt.

Cursussen/Workshops 2021 / fotowedstrijden

I.v.m. corona geen voorjaarscursussen en workshop Pasen.

Wel een voorjaars fotowedstrijd van een zelfgemaakt Paasbloemstuk en tips voor Pasen.

Vanaf 18 maart was een online bloemschikdemonstratie beschikbaar van Pim van den Akker.

17 mei Online workshop ‘Bloemen met smaak’ door Roos van Unen en Kristel van Dijk.

In augustus/sept wederom een fotowedstrijd ‘Vogels in de tuin’. Er werden veel foto’s ontvangen en 2 prijzen uitgereikt.

Cursus                  3x okt/dec          Bloemschikken voor iedereen                   Loes Amesz        14 deelnemers

* De les van 7 dec is vervallen i.v.m. corona en is op 8 maart 2022 ingehaald.

Workshop           11 november     ‘Verrassende tafelschikking’       Sandra Westerveld        20 deelnemers  

Kerstworkshop 17 december     Kerststuk maken             Sandra Westerveld         geannuleerd i.v.m. corona

De cursus ‘Bloemschikken voor iedereen’ van Loes Amesz was zeer snel volgeboekt. Hier werken we met een wachtlijst. De bezettingsgraad van de workshops en cursus toont een stijgende lijn. De grote Kerstdemonstratie in Idea door Floral Academy werd in 2019 goed bezocht. Besloten is om deze eens in de twee jaar te houden. Door corona was dat nog niet mogelijk. Pas vanaf voorjaar 2022 kunnen cursussen/workshops weer volop draaien.

PR-activiteiten, redactie Bloeiwijzer, ledenadministratie, website, digitale nieuwflits & Facebook

De medewerkers hebben zich dit jaar opnieuw ingezet voor de volgende activiteiten:

*             Promoten van Groei & Bloei bij enkele evenementen en het verlenen van assistentie.

*             Werven en verwelkomen van nieuwe leden (beperkt i.v.m. corona).

*             Samenstellen, uitgeven en verzenden van onze afdelingsuitgave Bloeiwijzer: 3x in 2020 en 3x in 2021.

*             Verzorgen van persberichten in dag- en weekbladen.

*             Onderhouden en uitbreiden van contacten met adverteerders.

*             Opzetten en actueel houden van de website van onze afdeling.  

*             Samenstellen en verzenden van de maandelijkse (digitale) Nieuwsflits.

*             Het onderhouden van onze Facebook pagina. Dit is een snelle manier om via dit medium een activiteit onder de aandacht te brengen.

Wij zijn op zoek naar leden die willen helpen bij PR-activiteiten (ledenwerving, publiciteit, website).

Voorjaarsweekend Tuinplezier in de Botanische Tuinen Utrecht

Op 21 en 22 maart 2020 organiseerden de Botanische Tuinen Utrecht en Rayon Utrecht van Groei & Bloei dit weekend met markt, interessante sprekers/vakmensen en rondleidingen. Onze afdeling hielp mee. Het thema was ‘Klimaatbestendig Tuinieren’. Met lezingen van onder andere Vera Greutink en Gerard van Buiten. Dit jaarlijkse voorjaarsweekend is de inspirator geweest van het landelijke Gardenista. In 2021 is het voorjaarsweekend Tuinplezier i.v.m. corona niet doorgegaan, maar verplaatst naar zaterdag 4 september, een ééndaagse Liefhebbersmarkt. Groei & Bloei verzorgd ook een planten crèche voor tijdelijke stalling van gekochte planten. In 2022 doen we weer mee, verplaatst van voorjaar naar juni 2022.

Minimarkt /plantjesactie samen Groei & Bloei afdeling Baarn

Voor de zesde en zevende keer sloten wij aan bij onze buren van Baarn: Zaterdag 4 april 2020 en zaterdag 10 april 2021. Zij hielden een miniruilmarkt op het terrein aan de Koningsweg/Jachthuislaan. Er kon geruild worden, maar er waren ook planten te koop, alsmede wat curiosa, plantenboeken en noten uit de tuin van de gastheer Harm-Jan Luth. Er was gezorgd voor koffie en koek en natuurlijk aangenaam gezelschap. Dit jaar werd dit marktje weer gecombineerd met de uitgifte van de plugplantjes bestaande uit een assortiment van negen of elf soorten. Deze selectie wordt in de Bloeiwijzer en op de website van de afdeling bekend gemaakt met beschrijving en foto’s. Het gaat snel van de hand. In 2021 was er daar in oktober ook een herfstruilbeurs. In 2022 weer, in de lente en herfst.  

Lentemarkt en herfstmarkt Het Gagelgat

In 2020 werden de jaarlijkse Soester lentemarkt en herfstmarkt op de locatie van Boerderij Het Gagelgat i.v.m. corona geannuleerd. In 2021 ging de lentemarkt niet door, maar de herfstmarkt wel, op zaterdag 25 september. Ook dit jaar was Groei & Bloei aanwezig met twee kramen. Een verkoopkraam met vaste planten gesponsord door kwekerij van Bergen Henegouwen en een PR-kraam, ingericht ten behoeve van de wervingsactiviteiten/PR. Deze markt wordt goed bezocht! Alle planten werden verkocht (voor een zachte prijs). De Herfstmarkt leverde weer nieuwe leden op!

Nationale Tuinweek 2020 (13-21 juni) en 2021 (12-20 juni)

In 2014 is door G&B Zoetermeer de Nationale Tuinweek in het leven geroepen. Aan de afdelingen is gevraagd zich tijdens deze week actief te profileren. Dit landelijke evenement is in 2020 vanwege corona geannuleerd. Thema in 2021 wederom: De eetbare tuin.

Groei & Bloei Soest/Soesterberg heeft in 2020 de Open Tuinen Dag  vanzaterdag 20 juni i.v.m. corona verplaatst naar 12 september en uiteindelijk geannuleerd.

De Open Tuinen Dag van 2021 is van zaterdag 19 juni verplaatst naar zaterdag 14 augustus en wel doorgegaan. Dit jaar was gekozen voor de wijk Zuider- en Noordereng tussen de Kolonieweg en de Lazarusberg. Aan leden werd een oproep gedaan om hun tuin open te stellen. De start was op de Kolonieweg bij Tony Gaillard. Daar was een PR kraam aanwezig en was ook de eerste tuin. Aantal bezoekers circa 150, ruim twee keer zoveel als in 2019 o.a. door verbeterde externe communicatie. In totaal 8 prachtige tuinen waarbij er in 3 tuinen van live muziek te genieten was. Het was de gehele dag goed zomerweer. De nazit was in de grote tuin van Tony Gaillard en de meeste open tuindeelnemers waren aanwezig. Een heerlijk hapje en drankje, zoals gebruikelijk en heel gezellig.  

Kinderactiviteit Veenweide

Een gezellige traditionele kindermiddag op het opgeknapte terrein van de kinderboerderij. Met ouder of oma. In 2020 op woensdagmiddag 16 september is het i.v.m. corona geannuleerd. In 2021 op woensdagmiddag 22 september ging het wel door. Dit keer in het teken van kalebassen versieren. Daarna konden de kinderen lekker spelen of de dieren knuffelen of kijken en proeven in de pluktuin en moestuin. Het was een zonnige middag met prachtige resultaten. In 2022 willen we weer activiteiten op de kinderboerderij organiseren.

Nieuw: Het Soester Tuinpodium

Ons eerste Soester Tuinpodium met een combinatie van 3 tuinen en muziek is gehouden op 21 september 2019. Op deze zaterdagmiddag waren er drie tuinen opengesteld in Soestdijk (Albert Cuyplaan, v. Straelenlaan en Praamgracht, op fietsafstand). Naast de tuinbezichtiging was er een muziekoptreden in iedere tuin: Een fluitiste, een jazz-zangeres met gitaarbegeleiding (top!) en een shantykoor. Er waren toen, met goed weer, ruim 40 bezoekers; in de laatste tuin (met drankje) wat minder door tijd-uitloop. Dit is voor herhaling vatbaar. In 2021 is het deels gecombineerd met de Open Tuinen dag.

Kwekerij/boomgaard tegenover Paleis Soestdijk

Deze Kwekerij/boomgaard van het paleis was 15 jaar verwaarloosd. Sinds maart 2019 beheert IVN Eemland dit terrein van ongeveer 1 hectare met inmiddels 20 vrijwilligers, waaronder leden van Groei & Bloei. Leden van Groei & Bloei hebben ook planten en tweedehands tuingereedschap en materialen gesponsord. Het is een historische en educatieve tuin waar alle seizoenen veel is te zien en te doen. Jaarlijks zijn er van april t/m oktober veel open dagen (met gratis toegang) en in de zomer ook bloemenpluk. In 2020 en 2021 zijn deze dikwijls doorgegaan. De open dagen staan op de website van www.ivn.nl/eemland maar ook op www.soest.groei.nl . We zijn van harte welkom.

Vrijwilligersuitje

In december 2018 is er voor het laatst voor alle vrijwilligers van de afdeling een uitje verzorgd (‘zandsculpturen’ in Garderen) met diner. De afgelopen jaren dus niet. In 2022 willen we weer een vrijwilligersuitje organiseren.

Tenslotte

In vogelvlucht heeft u kunnen lezen over de activiteiten bij de afdeling Soest/Soesterberg van Groei & Bloei in 2020/21. Ook voor 2022 zijn weer veel activiteiten geprogrammeerd. Over de bijzonderheden daarvan informeren we u via Bloeiwijzer, de digitale nieuwsflits, de website www.soest.groei.nl en Facebook: https://www.facebook.com/GroeiBloeiSoestSoesterberg

 

April 2022, Wim Kok, secretaris Groei & Bloei Soest/Soesterberg