Soest

Privacywet 2018

U ontvangt ons blad Bloeiwijzer omdat u lid bent van Groei & Bloei, afd. Soest(erberg).

Gelet op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei 2018 willen wij weten of u dit blad ook in de toekomst wilt blijven ontvangen. Deze wordt per post verstuurd via onze drukker Editoo.   

Editoo heeft de algemene voorwaarden zodanig aangepast dat hiermee wordt voldaan aan de AVG.

Wilt u het blad in de toekomst niet meer ontvangen? Stuur dan een mail aan info(at)soest.groei.nl  waarin u aangeeft dat u het blad niet meer wilt ontvangen.

Bestuur Groei & Bloei Soest(erberg)