Soest

Sociaal jaarverslag 2019

Groei & Bloei- SOEST/SOESTERBERG.

Sociaal Jaarverslag

Activiteitenoverzicht van de afdeling over het jaar 2019.

Algemeen

In het jubileumjaar 2019 organiseerde onze 60-jarige afdeling een Jubileum dag. En zij verwelkomde 32 nieuwe leden!  In 2018 was het ledenbestand van onze afdeling ondanks 38 nieuwe leden met 15 leden licht gedaald t.o.v. 2017. Eind 2018 waren er 414 leden, eind 2019 waren er 413 leden. Het afdelingsbestuur kwam 8 keer bijeen, er werd 1 ledenvergadering gehouden. Enkele leden van het bestuur vertegenwoordigden de afdeling op Rayon (2 x het afgelopen jaar) en Algemene Vergadering (1 x per jaar, in november kon helaas niemand aanwezig zijn).

Het jaar werd met een positief saldo afgesloten. Binnen bestuur en commissies hebben zich gedurende 2019 wijzigingen voorgedaan. Welke mensen zich voor de diverse activiteiten hebben ingezet kunt u lezen in het overzicht van bestuur en commissies.

Activiteiten in 2019

Informatie-avonden

Er werden in 2019 drie informatieavonden gehouden:

21 februari          ‘Fuchsia’s van stek tot stam’ door Yvonne de Hoog           `             

11 april                 (na ALV) ‘Klimaatverandering en onze tuinen’ door Paul Machielsen       

20 oktober          E. van den Worm: ‘’ Medicinaal gebruik van planten                                                       

In 2019 werd 1 informatieavond minder georganiseerd in vergelijking tot voorgaande jaren. Dit voorjaar is de informatieavond/workshop over Dahlia’s gegeven.

Excursies

De volgende korte en langere excursies werden georganiseerd:

1 mei                                    Grote tuin met bloembollen bij Het Polhuis in Ermelo    14 personen

11 mei                                  Tuindagen van Beervelde (België)                                           geannuleerd

25 t/m 27 juni                   Zuid Limburg met Valkenburg en Maastricht                      38 personen

9 augustus                         Pluktuin ‘In de vrolijke Mortier’ in Stoutenburg                 11 personen

20 augustus                      ‘Het Rijk der 1000 eilanden’ in Noord Holland                    20 personen     

13 december                     Kerstfair Huize Doorn                                                                   5 personen

In 2019 werden evenveel excursies georganiseerd en uitgevoerd als in 2018, waaronder weer 1 meerdaagse.

Beschrijving excursies 2019:

Het afgelopen Groei & Bloei jaar hebben wij kunnen genieten van een aantal leuke excursies:

1 mei bezochten wij Het Polhuis in Ermelo en dat was bijzonder interessant vanwege de vele bloembollen.

Op 11 mei zouden wij op onze 2e excursie met de bus naar de Tuindagen van Beervelde gaan. In verband met te weinig deelname is deze excursie niet doorgegaan.  

Van 25 t/m 27juni ging de bus naar Zuid Limburg met Valkenburg en Maastricht. Deze driedaagse reis was zeer geslaagd.

Op 9 augustus bezochten wij de Pluktuin ‘In de vrolijke Mortier’ in Stoutenburg: Er waren zeer veel bloemen om te plukken.

20 augustus bezochten we ‘Het Rijk der 1000 eilanden’ in Noor HollandEen zeer geslaagde dagtocht.

Op 13 december gingen we naar de Kerstfair bij Huize Doorn. Een mooi evenement, maar helaas veel regen.

De deelnemersaantallen waren in 2018 iets toegenomen. In 2019 bleef het aantal ongeveer gelijk. De gemiddelde leeftijd is relatief hoog. Voor het nieuwe Groei & Bloei seizoen zijn wij al bezig met het vinden van leuke excursiemogelijkheden. Vragen/Interesse/Ideeën? Benader de excursiecommissie!

Cursussen/Workshops

Cursus C1            6 lessen               Bloemschikken voor iedereen                   Loes Amesz        14 deelnemers

Workshop W3   6 febr.                  Hangend winterstuk                                     Birgit Davids      25 deelnemers

Workshop W4   17 apr.                  Paasworkshop “Krans met hengsel”        Wil Melchers     15 deelnemers

Demo’s                Jubileum             Bloemschikken                                                div.                       

Workshop W1   16 okt.                  Herfstworkshop                              Sandra Westerveld        17 deelnemers

Workshop W2   27 nov.                 Kransen wikkelen                            Sandra Westerveld         15 deelnemers

Kerstdemo         4 dec.                    Kerstdemonstratie in Idea           Floral Academy                veel deelnemers

Workshop W3   16 dec.                 Kerstworkshop                                Ingrid v.d. Kraats             22 deelnemers

De cursus ‘Bloemschikken voor iedereen’ van Loes Amesz was zeer snel volgeboekt. Hier werken we met een wachtlijst.

De commissie verzorgde, in vergelijking met vorig jaar 1 extra workshop, en tevens de Kerstdemo. De bezettingsgraad van de workshops en cursus toont een stijgende lijn.

Tijdens het jubileumfeest verzorgde de commissie met 2 cursisten een bloemschikdemonstratie. De 15 bloemstukken werden verloot onder de deelnemers.

De Kerstdemonstratie in Idea werd goed bezocht. Besloten is om deze eens in de twee jaar te houden.

In maart 2020 is alweer een zeer drukbezochte en succesvolle workshop ‘voorjaar’ georganiseerd.

Een extra workshop wordt voorbereid voor de Nationale Tuinweek die aanhaakt op het thema.

PR-activiteiten, redactie Bloeiwijzer, ledenadministratie, website, digitale nieuwflits & Facebook

De medewerkers hebben zich dit jaar opnieuw ingezet voor de volgende activiteiten:

*             Promoten van Groei & Bloei bij diverse evenementen en het verlenen van assistentie.

*             Werven en verwelkomen van nieuwe leden (32 dit jaar! ).

*             Samenstellen, uitgeven en verzenden van Bloeiwijzer en het Jaarboekje.

*             Verzorgen van persberichten in dag- en weekbladen.

*             Onderhouden en uitbreiden van contacten met adverteerders.

*             Opzetten en actueel houden van de website van onze afdeling. De website is vernieuwd.

*             Samenstellen en verzenden van de maandelijkse (digitale) Nieuwsflits. Door deze nieuwsflits kan het     bestuur de leden nog actueler op de hoogte houden van de activiteiten.

*             Het onderhouden van onze Facebook pagina. Eind 2019 had deze pagina ca. …. volgers. Dit is een snelle manier om via dit medium een activiteit onder de aandacht brengen.

Wij zijn op zoek naar leden die willen helpen bij PR-activiteiten (ledenwerving, publiciteit, website).

Voorjaarsweekend Tuinplezier in de Botanische Tuinen Utrecht

Op 23 en 24 maart organiseerden de Botanische Tuinen Utrecht en Rayon Utrecht van Groei & Bloei dit weekend met markt, interessante sprekers/vakmensen en rondleidingen. Onze afdeling hielp mee. Het thema was ‘Tuinieren in de schaduw’. Dit jaarlijkse voorjaarsweekend is de inspirator geweest van het landelijke Gardenista. Voorjaar 2020 doen we weer mee.

Minimarkt samen Groei & Bloei afdeling Baarn zaterdagochtend 6 april 2019 – uitgifte plugplantjes

Voor de vijfde keer sloten wij aan bij onze buren van Baarn. Zij hielden een miniruilmarkt op het terrein aan de Koningsweg/Jachthuislaan. Er kon geruild worden, maar er waren ook planten te koop, alsmede wat curiosa, plantenboeken en noten uit de tuin van de gastheer.

Er was gezorgd voor koffie en koek en natuurlijk aangenaam gezelschap.

Dit jaar werd dit marktje weer gecombineerd met de uitgifte van de plugplantjes bestaande uit een assortiment van negen soorten. Deze selectie wordt in de Bloeiwijzer en op de website van de afdeling bekend gemaakt met beschrijving en foto’s. Dit jaar kwamen ongeveer 30 kopers en we waren vrijwel alles kwijt. De rest is verdeeld over Soest en Baarn en op bijeenkomsten alsnog aan de man gebracht

60-jarig Jubileumfeest op de Paltz

Dankzij de jubileumcommissie is er op zaterdag 8 juni een prachtig veelzijdig feest georganiseerd op de Soester toplocatie landgoed de Paltz in en rond het Herman van Veens Art Center.

Er waren activiteiten voor jong en oud: Vroege vogelwandelingen met ontbijt, familie-theatervoorstellingen, natuurwandelingen, bomenpresentatie, bloemschikdemonstratie, historische wandeling, kinderspeurtocht, andere kinderactiviteiten en een kamermuziekconcert.

Er was een Groenmarkt met zo’n 20 kramen, waarvan 2 van Groei & Bloei (PR en vaste planten).

En na afloop voor de leden een aangeklede borrel in de witte villa.

Allemaal prachtig, alleen het weer was bar en boos; ’s morgens harde wind en daarna pittige buien.

Toch hadden ongeveer 400 bezoekers dit weer getrotseerd. Was het mooi fietsweer geweest, dan hadden dat er 800 tot 1000 kunnen zijn en hadden we nog meer leden kunnen werven.

Bij een volgend jubileum hebben we hopelijk meer geluk.

Lentemarkt Het Gagelgat 2e pinksterdag maandag 10 juni 2019

De vijfde Soester Lentemarkt, op de locatie van Boerderij Het Gagelgat!

Ook dit jaar was Groei & Bloei aanwezig met twee kramen. Een (planten)ruilkraam en een verkoopkraam met vaste planten gesponsord door kwekerij van Bergen Henegouwen. Ook is een gedeelte van de kraam ingericht ten behoeve van de wervingsactiviteiten/PR.

De Lentemarkt leverde weer nieuwe leden op!

Nationale Tuinweek 2019 (8-16 juni)

In 2014 is door G&B Zoetermeer de Nationale Tuinweek in het leven geroepen. Aan de afdelingen is gevraagd zich tijdens deze week actief te profileren. Thema in 2019: De levende tuin. Groei & Bloei Soest/Soesterberg organiseerde die week:

Open Tuinen Dag zaterdag 15 juni.

Voor de Open Tuinen dag is dit jaar gekozen voor de wijken Overhees en Boerenstreek. Het gebied dat omgrensd wordt door de Koningsweg, Eigendomweg, Insingerstraat, Wieksloterweg en Dorresteinweg.

Aan leden werd een oproep gedaan om hun tuin open te stellen. De start was op de kinderboerderij de Veenweide. Daar was een PR kraam aanwezig en was ook de eerste tuin. Aantal bezoekers circa 60 waarvan ca. 45 leden. 

In totaal 10 prachtige tuinen waarbij er in 1 geëxposeerd werd met eigen gemaakte kunstwerken. Het was de gehele dag goed zomerweer.

De nazit was in de grote tuin van Marcel Ernst bij Hees en de meeste open tuindeelnemers waren aanwezig. Een heerlijk hapje en drankje, zoals gebruikelijk en heel gezellig.

De externe communicatie zullen we komend jaar verbeteren.

Kinderactiviteit Veenweide op 18 september

Een gezellige traditionele kindermiddag op het opgeknapte terrein van de kinderboerderij. Dit keer in het teken van vaasjes versieren met stickers en glitters. Met ouder of oma. Daarna konden de kinderen lekker spelen of de dieren knuffelen of kijken en proeven in de pluktuin en moestuin. Het was een zonnige middag met prachtige resultaten. In 2020 willen we weer activiteiten op de kinderboerderij organiseren.

Nieuw: Het Soester Tuinpodium op 21 september

Ons eerste Soester Tuinpodium met een combinatie van tuinen en muziek. Op deze zaterdagmiddag waren er drie tuinen opengesteld in Soestdijk (Albert Cuyplaan, v. Straelenlaan en Praamgracht, op fietsafstand). Naast de tuinbezichtiging was er een muziekoptreden in iedere tuin: Een fluitiste, een jazz-zangeres met gitaarbegeleiding (top!) en een shantykoor. Het weer was gelukkig goed. Er waren ruim 40 bezoekers; in de laatste tuin wat minder door tijd-uitloop. Er was ook voor een drankje gezorgd. Dit is voor herhaling vatbaar.

Duurzaam Goed Bezig markt gemeente Soest op 28 september

Voor de tweede keer konden we aansluiten bij deze markt – Festival (h)eerlijke herfst - op de van Weedestraat, georganiseerd door de gemeente Soest.

We hadden een mooie kraam met een mooi sortiment vaste planten en hebben ons ook gericht op naamsbekendheid en het promoten van onze afdeling. Maar regen en rukwinden teisterden onze kraam en dat had invloed op de klandizie; toch een nieuw lid.

Vrijwilligersuitje

Vorig jaar was er voor alle vrijwilligers van de afdeling op een middag in december een uitje georganiseerd (‘zandsculpturen’ in Garderen) met diner. In 2019 niet. In 2020 willen we dit weer organiseren.

Tenslotte

In vogelvlucht heeft u kunnen lezen over de activiteiten bij de afdeling Soest/Soesterberg van Groei & Bloei in 2019.

Ook voor 2020 zijn weer veel activiteiten geprogrammeerd.

Over de bijzonderheden daarvan informeren we u via Bloeiwijzer, de digitale nieuwsflits, de website (www.soest.groei.nl) en Facebook: https://www.facebook.com/GroeiBloeiSoestSoesterberg

April 2020, Wim Kok, secretaris Groei & Bloei Soest/Soesterberg