Soest

Welkom bij Groei & Bloei
Soest

Uitgelicht

Driedaagse tuinreis Twente en Salland

Van 24 augustus t/m 28 augustus 2022

Meer

Voorwoord

Dit keer geen bericht van onze voorzitter maar van de redactie van dit blad: ons magazine "Bloeiwijzer".

Sinds 2013 maak ik deel uit van de redactie. Met veel plezier maak ik ons magazine waarin alle activiteiten van Groei & Bloei Soest en Soesterberg vermeld worden.

Al die jaren helpt Joan van de Puijl mij om de teksten te corrigeren en aan te vullen.

Frenny Habekott├ę heeft zich onlangs aangemeld voor ondersteuning binnen de "redactie Bloeiwijzer". Door deze back-up wordt de continu├»teit van de redactie verzekerd.

Frenny: Wij kennen elkaar al sinds 2005 via de bloemschikcursussen en zijn dan ook "bloemschikvriendinnen" geworden. Regelmatig bezoeken wij evenementen die met bloemschikken te maken hebben. Naast bloemschikken heb ik nog een bescheiden Fuchsia-verzameling en ben lid van de Fuchsia-vereniging. Voor regio 't Gooi maak ik het kwartaalboekje. Dus om back-up te zijn voor Groei & Bloei Soest /Soesterberg) is niet zo'n onlogische stap. Op dit moment word ik nog ingewerkt door Lida en zal zo langzaam maar zeker het systeem leren kennen. En mocht de nood aan man komen, dan kan in ieder geval de Bloeiwijzer worden samengesteld.

Bestuurs- en commissieleden leveren voor iedere uitgave informatie over hun activiteiten aan. Ons programma van de nog komende activiteiten vindt u elders in de Bloeiwijzer, op onze website en op social media.

Ook u kunt kopij aanleveren ter plaatsing in onze Bloeiwijzer. Bent u lid en wilt u een speciaal bericht / artikel delen met leden van Groei & Bloei Soest(erberg)?

Graag e-mailen naar Lida Wezenaar: e-mail: groeienbloeisoest@gmail.com.

Kopij zie ik graag komen.

Natuurlijk danken wij onze adverteerders die ons dit jaar weer financieel willen ondersteunen. Zonder hun hulp zou de Bloeiwijzer niet tot stand kunnen komen.

Veel leesplezier gewenst!

Lida Wezenaar / redactie Bloeiwijzer

Tuinlog

25 Jun

Veris-lente

2022 Week 25 Geduld

24 Jun

Harry Hakvoort

Buurvrouws klaproos

Meer