Soest

Terublik Algemene ledenvergadering en lenteborrel

Op 20 april j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Vanwege succes werd deze wederom gehouden in de schaapskooi bij ‘De Stoethoeve’.

Al eerder was de administratie van de penningmeester gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

Een aantal wijzigingen heeft plaatsgevonden. Binnen het bestuur heeft Wim Kok zijn functie van secretaris overgedragen aan Lia Wallenburg. Ellen Wind beëindigt haar functie als algemeen bestuurslid en als commissielid Cursussen en Workshops.

Penningmeester Marcel Ernst en voorzitter Riël Voet zijn eenmalig herbenoemd in hun functie.

Per januari 2023 is Marianne Kersbergen het team van de commissie Cursussen en Workshops komen versterken en is Isabelle Leloup met haar activiteiten voor de commissie (Ruil)markten en Fairs gestopt.

Er was weer goede belangstelling voor de ALV.

De vergadering werd rond 21.00 uur afgesloten met een gezellige Lenteborrel.